Meridianer


 

Meridianerna har namn efter våra kroppsorgan. Energin genomströmmar meridianerna i en viss riktning. De existerar i parform, varav den ena representerar Yin och den andra Yang.

  Dessa meridianpar är:

Lung - Large Intestine

Stomach - Spleen
Heart - Small Intestine
Urinal Bladder - Kidney
Pericardium - Trippel Warmer
Gall Bladder - Liver
Governing Vessel - Conception Vessel,
(som båda är extra meridianer)


Föjande meridiandikt, visar även meridianernas associerande färgegenskaper i de tillhörande fem elementen.

 


MERIDIAN POEM

LUCKELY UPLIFTED IN LIFE

STRENGTH IN SPIRIT

TO HURTLE USING SYNCHRONIZATION

UNBOUNDED AMOUNT OF KINDNESS

PRACTICALLY A TWOSOME

GLOBAL LIVELONG LOVE

GIVING CHIVALRY TO MANKIND