Reflexologi


 

Reflexologi

Reflexologi som behandlingsform började redan i det forna Egypten. Man kan hitta egyptiska papyrus med bilder, som visar när en människa får behandling av en annan, just på fötterna. Detta skedde redan 2300f.kr. Man kunde även hitta denna terapiform hos indianerna och i det forna Kina. Reflexologin utvecklades i många länder och den formen den tagit idag, kom från början av 1900-talet. Dr. Fitzgerald, öron, -näsa, -halsläkare från USA, fann att 10 vertikala energilinjer korsar vår kropp. Dessa var meridianerna, som började vid fötterna och flöt ända upp till huvudet. Energiflödet var åt båda hållen. Dr. Fitzgerald upptäckte att tryck på tårna, medförde en bedövande känsla på andra kroppsdelar såsom händer, axlar, käken, ansiktet, näsa och öron och använde sig av dessa tryck som bedövningsmedel vid små operationer. Patienten kände ingen värk och metoden kallades Zonterapi. Skilda kulturer använde sig av denna terapiform på olika sätt. Därav de åtskilda reflexologikartorna. Hela kroppen finns uppritad på våra fötter och man behandlar olika besvär, både inre och yttre, genom tryck på olika zoner på fötterna.

   

Chakrot

Chakrot är cirkelliknande energicentra och ordet chakra betyder hjul på indiska. Det finns sju huvudsakliga chakrot längs med ryggraden, från ryggbasen och upp till huvudet. Energin - anden, uttrycker sig inne i hjulet medan det fysiska-, kroppsliga-, materiella uttrycker sig vid ryggbasen. Varje chakra har ett kroppsligt medvetande och kan identifieras med ett speciellt knippe nervtrådar och en endokrinisk körtel. Varje chakra bär ansvar för den fysiska kroppsdelen, som är närliggande och de organ, som tillhör just den chakran. Var och en av de sju chakrot har ett spirituellt och känslomässigt medvetande. Vår spirituella utveckling är beroende av balansen i våra chakrot. Till varje chakra hör en färg, en grund och ett namn, som kännetecknar den speciella chakran.